Hayat
Mam na imię Hayat.
W języku tureckim Hayat
oznacza życie, które jest
dla mnie największym
skarbem i wartością samą w sobie.
Życie to ciągły ruch, którego...
... jednym z przejawów i piękną formą jest taniec.
...nie sposób uchwycić i wyrazić lepiej niż w barwnych fotografiach.